Đọc tin, nghe đài, xem video bằng điện thoại di động: vietnamese.rfa.org
Biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong vào ngày 01 tháng 10 năm 2014

Sinh viên Việt Nam tham gia biểu tình ở Hong Kong

Sinh viên quốc tế ở Hong Kong đổ ra đường ủng hộ phong trào dân chủ khiến đặc khu kinh tế sôi sục nhiều ngày nay. Trong số này cũng có nhiều sinh viên gốc Việt.

top video

Tường thuật tại chỗ không khí cuộc biểu tình đòi dân chủ của sinh viên thanh niên Hồng Kông. https://www.youtube.com/user/RFAVietnamese

Thời Sự

Mobile, Social Media

Tạp Chí

Blog